Teamleitung

 

Carl-Maximilian Reuter

Teamleitung Technik

Wirtschaftsingenieurwesen

 

Alexander Winter

Teamleitung Technik

Wirtschaftsingenieurwesen

David Wollschlaeger

Teamleitung Organisation

Mechatronik / Elektrotechnik

Elektronik

 

David Wollschlaeger

Teilprojektleitung Elektronik

Mechatronik / Elektrotechnik

Alexander Grathwol

Mechatronik / Elektrotechnik

Andreas Egi

Mechatronik / Elektrotechnik

Florian Tröster

Mechatronik / Elektrotechnik

Nikan Dehghan Manschadi

Mechatronik / Elektrotechnik

Christof Hohmann

Mechatronik / Elektrotechnik

 

Antrieb E

David Wollschlaeger

Teilprojektleitung Antrieb E

Mechatronik / Elektrotechnik

Moritz Zoller

Fahrzeugsysteme

Luca Kluge

Fahrzeugsysteme

 

Fahrwerk

Felix Mergner

Teilprojektleitung Fahrwerk, Getriebe

Fahrzeugtechnik

Sebastian Sigel

Pedalerie

Mechatronik / Elektrotechnik

Florian Hille

Pedalerie

Mechatronik / Elektrotechnik

Johannes Korz

Lenkung

Fahrzeugtechnik

Christopher Legner

Getriebe

Energietechnik

 

Hochvolt

Raphael Raff

Teilprojektleitung Hochvolt

Mechatronik / Elektrotechnik

Fabian Bader

Hochvoltakku

Mechatronik / Elektrotechnik

Lisa-Maria Krawczyk

Mechatronik / Elektrotechnik

Kai Ritter

Mechatronik / Elektrotechnik

 

Chassis

Alexander Winter

Teilprojektleitung Chassis

Wirtschaftsingenieurwesen

Felix Gutenkunst

Mechatronik / Elektrotechnik

 

Aerodynamik

Carl Reuter

Teilprojektleitung Aerodynamik

Wirtschaftsingenieurwesen

Cosmo Betz

Wirtschaftsingenieurwesen

Jan Dobroda

Fahrzeugdesign

Wirtschaftsingenieurwesen

 

Embedded

Jonas Stadelmaier

Teilprojektleitung Embedded

Mechatronik / Elektrotechnik

Ioannis Catselas

Mechatronik / Elektrotechnik

 

Marketing

Martina Habermehl

Teilprojektleitung Marketing

Wirtschaftsingenieurwesen

Frederik Fink

Mechatronik / Elektrotechnik

Nicolas Boschert-Hennrich

Mechatronik

 

Finanzen

David Wollschlaeger

Mechatronik / Elektrotechnik

Nicolas Boschert-Hennrich

Mechatronik

 

Alumni

Edgar Burghardt

Support Embedded

Viktor Gieß

Support Marketing

Professional Photography

News Abonnement

E.Stall Esslingen | Robert-Bosch-Straße 1 | 73037 Göppingen

Telefon: +49 (0) 7161 679 1290  |  E-Mail: teamleitung@estall-esslingen.de